Office of the Chairperson (OCH)


OCH_COMM Shri N Hariharan, CGM 26449880 hariharan@sebi.gov.in
OCH_COMM Ms Sangeeta Surendrasinh Rathod, GM 26449362 sangeetar@sebi.gov.in
OCH_OCH Shri N Murugan, GM 26449543 murugann@sebi.gov.in
OCH_OCH Shri Bibhudutta Samal, GM 26449212 bibhuduttas@sebi.gov.in
OCH_OCH Ms. Roshan Sara Cherian, DGM 26449307 roshansc@sebi.gov.in