विधि कार्य विभाग (विधि कार्य विभाग)


Legal Affairs Department1 (LAD1) Shri Vijayakrishnan G., CGM 26449824 vijayakrishnang@sebi.gov.in
Division of Policy-I (LAD1_DoP1) Shri T Vinay Rajneesh, GM   tvrajneesh@sebi.gov.in
Division of Policy-II (LAD1_DoP2) Ms. Sudha Rani Thirukonda, DGM 26449659 sudharrt@sebi.gov.in
Division of Policy-III (LAD1_DoP3) Shri Durgesh Kumar Thakur, DGM 26449144 durgeshkt@sebi.gov.in